Visualrank.se har bytt webbadress till aquademica.se.

Fuktproblem i hus & hem

Fukt är den i särklass vanligaste anledningen till dålig inomhusluft. Inomhusluften är avgörande för vårt välbefinnande och eftersom de flesta av oss spenderar avgjort mest tid inomhus så är inomhusluftens kvalitet en mycket viktig hälsofaktor. Fukt inomhus kan ha flera bakomliggande orsaker, allt från dålig ventilation till felaktiga byggnadsmaterial. Fukt och mögel undviks bäst genom förebyggande åtgärder. Ta hjälp av fackmän när du renoverar efter fuktskador, elektriker i Tomelilla kan se till att inga elproblem uppstår.

Inomhusluft - en hälsofråga

Dålig inomhusluft är mer ofta än sällan anledningen till att vi utvecklar sjukdomar och tillstånd som astma, hudproblem, huvudvärk och kronisk trötthet. Som husägare, bostadsrättsansvarig, företagsledare eller annan för en fastighets tillstånd ansvarig person är det av yttersta vikt att man tar frågan om inomhusluft på allvar. Fukt och mögel brukar inte märkas förrän den redan satt väldigt djupa spår i en byggnad. 

Besiktning & fuktmätning

Man förlorar inget på att låta exempelvis Anticimex komma och göra fuktmätningar och besiktningar på byggnaden man lever i eller ansvarar för på regelbunden basis och man vinner definitivt i längden på att vidta förebyggande åtgärder mot fukt och mögel för förebyggande åtgärder kräver mycket mindre invasion och monetär investering än avfuktning och reparation.

Avfuktning 

Det finns olika sätt att avfukta en byggnad och detta sker i två olika fall:

  1. När man vill förekomma allvarliga fuktskador, dvs. kommer på fuktskador innan de blivit för allvarliga.
  2. När man inte vill eller kan genomföra den omfattande renoveringen av en byggnad som oftast krävs när man måste reparera en allvarlig fuktskada.

Reparation

Om fuktskadan är tillräckligt allvarlig så hjälper det dessvärre föga med att bara genomföra en avfuktning och man tvingas reparera. Eftersom fuktskador oftast uppstår inuti väggar och golv så måste dessa först öppnas upp innan man kan påbörja renoveringen. Resten kan man fantisera sig till. Se till att se över ventilation och byggnadsmaterial så att de håller måtten - och kontrollera inomhusmiljön regelbundet så att du slipper obehagliga och kostsamma överraskningar. Något som kan försämra inomhusmiljön, det är rökning.

Renovering

Ett av de rum som kan värst drabbas av fukt är badrummet. Kanske det är läge för en badrumsrenovering Malmö? Det är inte fel att renovera badrummet oavsett om du har problem med fukt eller inte. 

Fel på elen?

Ett annat problem som kan uppstå i ett hem, det är elfel. Dessa är svåra att lösa på egen hand. Du måste kontakta en elektriker som är behörig. Det finns elfirmor med eljour, så att du snabbt kan få hjälp, så att du slipper vänta.

Tips: Använd lokal elektriker för bästa reslutat. Bor på Öland, anlita elektriker på Öland och bor du i Svenljunga så bör du anlita en därifrån. 

Viktigt med rent hem i förebyggande syfte

Fukt och mögelangrepp kan förebyggas genom att ha bra ventilation och avfuktare med mera. Men det är även viktigt att ha det rent hemma, så att inte det gror sådana saker i smutsen.